Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Suchanówko

(nazwa historyczna: do 1945 r. SCHWANENBECK )

Powierzchnia: 11,89 km2
Liczba ludności: 295 mieszkańców (stan na 31.03.2009r.)
Funkcja: rolnicza

Położenie geograficzne: miejscowość położona w sąsiedztwie szosy Stargard – Recz, na terenie lekko pofałdowanym, w otoczeniu łąk i pól. W perspektywie na płd. – zachód od wsi widoczne są zalesione pagórki. Z tej też strony płynie rzeka Rzeczyca.

Układ przestrzenny: wieś o czytelnym układzie owalnicowym (zwarta zabudowa rozlokowana wokół wewnętrznego placu). W krajobrazie Suchanówka dominuje zabudowa tradycyjna mimo znacznych zniszczeń powstałych po 1945 r. (nie istnieje ok. 30% historycznej zabudowy wsi). Nowe obiekty są nieliczne i nie maja wpływu na pejzaż ulic.

Komunikacja: miejscowość położona jest przy drogach gminnych Suchanówko – Suchanki, Suchanówko – Zastawie – Nosówko oraz wzdłuż drogi nie zaliczanej do żadnej z kategorii dróg publicznych.

Przystanki PKS (w zatokach) usytuowane są poza miejscowością, przy skrzyżowaniu drogi gminnej z droga krajową nr 10, w odległości ok. 0,5 km od centralnej części miejscowości.

Rys historyczny: pierwsza wzmianka o miejscowości w 1487 r. – wieś na uposażeniu zakonu joannitów w Suchaniu. W 1491 r. joannici ufundowali parafię we wsi. W 1628 r. nadal u joannitów, jako lenno książęce sekularyzowanego zakonu.

W dokumentach z tego roku zarejestrowano wieś z 52 łanami, 26 zagrodnikami, 2 karczmarzami, kowalem, 2 pasterzami, 18 warsztatami tkackimi, 3 krawcami. W wyniku regulacji gruntów w l. 1828 – 1831 W Suchanówku 167 mórg z 33 mieszkańcami podlegało Suchaniowi.

Według danych z 1868 r. we wsi było: gospodarstwo sołtysa, 23 dużych gospodarstw chłopskich, 1 połówkowe, 9 zagrodników i 66 chałupników – łącznie 102 właścicieli gospodarujących na areale ponad 4445 mórg (z czego 3383 to były ziemie orne). W zabudowie 125 budynków mieszkalnych, 1 przemysłowy, 118 gospodarczych. W 1925 r. wieś z 1190 ha gruntów, 128 budynków mieszkalnych, 142 rodziny.

Liczba mieszkańców:

  • 1859 r. – 700
  • 1865 r. – 733
  • 1925 r. – 598
  • 2006 r. – 294
  • 2007 r. - 296
  • 2008 r. - 297

Przemysł, technika, instytucje świeckie i kościelne:

Kościół – parafia założona przez mistrza zakonu joannitów w 1494 r. Pierwszym proboszczem był Hinricus Volker. Świątynia postawiona była w k. XIII w. z granitowych kwadr. Wieżę dostawiono dużo później (XV – XVI w.) zwieńczona barokowym hełmem (XVII – XVIII w.) W 1881 r. remontowany. Wówczas była tu parafia ewangelicka z uposażeniem 342 mórg. Po 1945 kościół był opuszczony i stał w ruinie do 1989 r. kiedy to rozpoczęto odbudowę. Obecnie odbudowany.

Dom wdów po pastorach – wzmiankowany w 1868 r. z ponad 4 morgami gruntów, przeznaczonych na jego utrzymanie. Obecnie lokalizacja nie znana.

Szkoła – parafialna pod patronatem królewskim. W 1840 r. na utrzymanie szkoły przeznaczano ponad 7 morgi i dotacje z kasy parafialnej. Pobudowana była w sąsiedztwie kościoła. Obecnie nie istnieje.

Karczma – wzmiankowana w 1628 r.. Istniejące obecnie budynki we wsi nr 64 i 65 są prawdopodobnie kontynuacją tej karczmy/zajazdu (obecnie budynki mieszkalne).

Kuźnia – kowal wzmiankowany w 1628 r. Potwierdzony w 1868r. Obecnie nie istnieje.

Młyn – wodny, zbudowany w 1827 r. W tym czasie należał do młynarzy Mielitz. W 1866 r. właścicielem młyna był Ferdinand Mielitz, w 1897 r. – Bahrt. W 1912 r. budynek młyna powiększono (nadbudowano piętro) i zmodernizowano z wodnego na elektryczny. Funkcjonował do 1956 r. Obecnie brak wyposażenia. Budynek młyna, postawiony w konstrukcji ryglowej obecnie pełni funkcje mieszkalne.