Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Partnerstwo JST Powiatu Stargardzkiego

Fundacja Miasto została wybrana wykonawcą opracowania projektu strategii terytorialnej dla Partnerstwa JST Powiatu Stargardzkiego, składającego się z: Gminy Chociwel, Gminy Dobrzany, Gminy Dolice, Gminy Ińsko, Gminy Marianowo, Gminy Stara Dąbrowa oraz Gminy Suchań.

Strategia terytorialna została zdefiniowana w art. 29 rozporządzenia ogólnego, jako podstawa do wspierania zintegrowanego rozwoju terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej. Formami takiej strategii są: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT), rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) lub inne narzędzie terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo członkowskie (IIT).

Jednym z kluczowych etapów przygotowania strategii terytorialnej (w przypadku Partnerstwa JST Powiatu Stargardzkiego w formie IIT), a tym samym jej integralnym elementem, jest Raport diagnostyczny zawierający analizę sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej obszaru, który dziś chcielibyśmy Państwu zaprezentować.

Raport diagnostyczny dostępny do pobrania w załączeniu.

załącznik 1

załącznik 2