Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Kolejne pozyskane środki zewnętrzne

Dnia 9 marca 2018 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar podpisała umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w celu utworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku”.

Realizacja zadania zakłada zagospodarowanie terenu poprzez budowę pomostu, utworzenie boiska do siatkówki z piaskowym podłożem, utworzenie miejsca na ognisko oraz montaż betonowego stołu do gry w szachy. W ramach przedsięwzięcia powstanie również niezbędna infrastruktura techniczna tj. stoły piknikowe, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz oświetlenie wykorzystujące OZE w postaci 4 lamp solarnych  parkowych. Całkowita wartość projektu to 150.493,74 zł.

Dofinansowanie w wysokości 99.325 zł Burmistrz Suchania  pozyskała  z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Suchania.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM NA RZECE RECZYCY W CELU UTWORZENIA MIEJSCA REKREACJI I ODPOCZYNKU. CELEM OPERACJI JEST:   PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ NAD RZEKĄ RECZYCĄ W MIEJSCOWOŚCI SUCHAŃ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ BUDOWĘ POMOSTU

Uroczyste otwarcie miejsca rekreacji i odpoczynku nad Reczycą


W dniu 4 sierpnia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu, na które  przybyli zaproszeni goście, mieszkańcy gminy oraz uczestnicy zorganizowanych z tej okazji zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Suchania.

Uroczystego przecięcia wstęgi nowo powstałego miejsca wypoczynku w Suchaniu dokonali: Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Kurant, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Olgierd Kustosz oraz mieszkańcy Gminy Suchań.

Pani Burmistrz przypomniała, że zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji zrealizowano przy udziale środków pozyskanych z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w wysokości 99.325 zł, wartość całkowita projektu to 185.444 zł. W ramach projektu wybudowano drewniany pomost, boisko do siatkówki z piaskowym podłożem, miejsce na ognisko, alejki z kostki brukowej i zamontowano betonowy stół do szachów.  Powstała również infrastruktura techniczna tj. stoły piknikowe, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na rowery, oświetlenie – 3 lampy solarne i nasadzenia.

W zorganizowanych wspólnie z Zarządem Koła PZW nr 45 Kolejarz w Stargardzie otwartych spławikowych zawodach wędkarskich wzięło udział 15 zawodników, w tym jedna pani i 3 dzieci. Wszyscy uczestnicy zawodów pomimo upalnej pogody wytrwale rywalizowali o Puchar Burmistrza Suchania, który trafił do pana Pawła Grzegorczyka, pozostałe miejsca na podium zajęli:

- miejsce II - pan Leszek Dziułgiel,

- miejsce III ex aequo - pani Zuzanna Grzegorczyk i pan Przemysław Weretycki.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody, upominki ufundowane przez panią Burmistrz, a dla wszystkich uczestników imprezy przygotowana była grochówka, kiełbaski oraz kawa i herbata.

 „Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM NA RZECE RECZYCY W CELU UTWORZENIA MIEJSCA REKREACJI I ODPOCZYNKU. CELEM OPERACJI JEST:   PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ NAD RZEKĄ RECZYCĄ W MIEJSCOWOŚCI SUCHAŃ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ BUDOWĘ POMOSTU.