Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Gmina Suchań  realizuje projekt ”Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie placówki edukacyjnej na terenie gm. Suchań w mobilne miasteczko rowerowe”, który współfinansowany jest z Funduszu Europejskiego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T  oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020

Nr Projektu POIS.03.01.00-00-0201/22

Celem projektu jest poprawa prawidłowych zachowań w ruchu drogowym niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz szkolenie z przepisów ruchu drogowego i prawidłowego korzystania z infrastruktury drogowej

Planowany efekt dostosowanie techniki jazdy do otaczającej infrastruktury drogowej, zastosowanie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego przy wykorzystaniu następujących środków komunikacji: rower, rolki, hulajnoga, zmniejszenie ilości zdarzeń niebezpiecznych występujących na drodze przy uczestnictwie niechronionych użytkowników dróg, zwiększenie świadomości pojawiających się zagrożeń w ruchu drogowym zwłaszcza pod kontem uczestnictwa w tym ruchu dzieci i młodzieży, dalsza rozbudowa infrastruktury rowerowej, rozwój i usprawnianie komunikacji przyjaznej środowisku

Wartość projektu 42.238,20 zł

Dofinansowania na realizację Projektu 35.902,47 zł

www.mapadtacji.gov.pl