Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Cyfrowa Gmina

Gmina Suchań realizuje projekt "Cyfrowa Gmina", który finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

Numer projektu grantowego: POPC.05.01.00-00-0001/21-00

CELE PROJEKTU: wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego
w Suchaniu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez minimalizację ryzyka utraty informacji w wyniku ewentualnych ataków. 

PLANOWANE EFEKTY: cyfryzacja biur w Urzędzie Miejskim w Suchaniu wraz z doposażeniem serwerowni, edukacja cyfrowa urzędników w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, utworzenie nowej strony internetowej Gminy Suchań oraz Biuletynu Informacji Publicznej dostosowanych do WCAG 2.1., przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. 

Wartość projektu: 127 680 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  127 680 PLN 

"Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19"

www.mapadotacji.gov.pl