Gmina
Suchań
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Burmistrz Suchania informuję, że pozyskała środki finansowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, polegających na udzieleniu 15 grantów dla osób fizycznych na pełną (5 grantów ) lub częściową (10 grantów ) termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Całkowity koszt projektu to 606 050,00 zł, pozyskana kwota dofinansowania to 100% wartości projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 11.2 Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID 19.   

W ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych, mieszkańcy gminy Suchań mają możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości: 

 • 25 000,00 zł w przypadku termomodernizacji częściowej budynku( tj. izolacja cieplna ścian w tym stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą źródła ciepła) ,
 • 50 000,00 w przypadku termomodernizacji całkowitej (t.j izolacja cieplna ścian  w tym stolarki okiennej i drzwiowej stropu i podłogi w tym dachu wraz z wymianą źródła ciepła.)

Likwidowane źródła ciepła będzie można zamienić na:

 • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie olejowe,
 • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
 • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.  

Mając powyższe na uwadze od 15 września 2022 r. rusza nabór zgłoszeń na podstawie następujących zasad:

 • wnioski przyjmowane będą tylko od osób fizycznych,
 • inwestycja nie może być rozpoczęta przed zgłoszeniem do programu i podpisaniem umowy grantowej,
 • w budynku lub lokalu mieszkalnym wskazanym do wymiany źródła ciepła nie może być prowadzona działalność gospodarcza,
 • inwestycja musi zakładać likwidację istniejącego pieca lub kotła węglowego, 
 • po wykonaniu pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku mieszkalnego możliwe będzie spełnienie warunku efektywności energetycznej na poziomie EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok - warunek potwierdzony audytem energetycznym  (audytora wybiera i koszty ponosi gmina), 
 • inwestycja pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku o min. 25%.- warunek potwierdzony audytem energetycznym, 
 • inwestycja pozwoli na uzyskanie redukcji emisji CO2 o min - 30%. warunek potwierdzony audytem energetycznym, 
 • nieruchomość musi znajdować się na terenie Gminy Suchań,
 • planowany do instalacji nowy piec na paliwo stałe - musi spełniać minimalny standard emisyjny klasy 5, posiadać automatyczny podajnik paliwa, bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, 
 • zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatrywane będą do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu,
 • za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu (w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) do Urzędu Miejskiego,  
 • kolejność zgłoszeń ustala się na podstawie kolejności numeru kancelaryjnego. 

Szczegółowe zasady naboru zamieszczone zostały w regulaminie w załączniku poniżej. 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Panią Kamilą Krzysztofik  pod numerem telefonu 91 562 40 15 wew. 30 lub mailowo: krzysztofik@suchan.pl.   

Niezbędne dokumenty dotyczące naboru można pobrać poniżej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań. 

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Suchaniu – osobiście lub pocztą.

UWAGA!!! – Wnioski które wpłyną do siedziby Urzędu Miejskiego w Suchaniu przed dniem rozpoczęcia naboru tj. przed 15 września 2022 r. nie będą rozpatrywane.