Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest poniedzialek 09 grudnia 2019, imieniny: Wiesławy i Leokadii
Niska Emisja
Aktualności
Ogłoszenie

dodano: 2019-12-04 12:37:30

Informuje uprzejmie, że IX Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu  19 grudnia 2019r.  o godz.12.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030

dodano: 2019-12-04 08:57:19

Burmistrz Suchania informuję, że rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Suchań na temat treści projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy gminy Suchań.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 04 do 13 grudnia 2019 roku, w następujących trybach :

 1. Wyłożenia do publicznego wglądu projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchan na lata 2020-2030:
 1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pok. nr 13,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pod adresem http://www.suchan.pl. 
 1. przyjmowania opinii, uwag i wniosków pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej  lub osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@suchan.pl;

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii;

 1. za pomocą formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrz Suchania Nr 141/2019  z dnia 26 listopad 2019 r.
 2. Uwagi do projektu za pomocą formularza określonego w pkt. 1 można przekazywać w terminie jego wyłożenia w następujący sposób :
 1. wysyłając drogą elektroniczną na adres sekretariat@suchan.pl, wpisując w temacie maila „Konsultacje Strategii Gminy Suchań” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną),
 2. przekazując osobiście do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, Pomorska 72, 73-132 Suchań, pok. nr 7,
 3. wysyłając na adres: Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Kamila Krzysztofik – Inspektor ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suchaniu. 

Strategia GMINA SUCHAŃ

Formularz zgłaszania uwag

Zarządzenie Burmistrza Suchania nr 141

czytaj więcej »

Zawiadomienie

dodano: 2019-12-04 08:38:14

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 6r ust.1ab ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020 ) Burmistrz Suchania zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2020r. obowiązuje nowy rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o następującym numerze :

 

21 9387 1042 4206 0091 2000 0270

czytaj więcej »

Zarządzenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030”.

dodano: 2019-11-26 12:14:05

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w trybie wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030”, zwanych dalej konsultacjami.

 Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Suchań na temat treści projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy gminy Suchań.

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3350605
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe