Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  Urząd Miejski w Suchaniu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym  trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej  jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego  do komunikowania się z tutejszym Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Burmistrz Suchania, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać  e-mailem, listowanie lub telefonicznie przez inną osobę do:

Urzędu Miejskiego w Suchaniu
ul. Pomorska nr 72
73-132 Suchań

e-mail  sekretariat@suchan.pl
tel.  91 562 40 15,  91 562 40 29

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej i ewentualnie osoby przybranej,
  • propozycję terminu skorzystania ze świadczenia,
  • rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem spotkania,

W kontaktach z Urzędem Miejskim w Suchaniu  osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy „osoby przybranej”.

Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Po otrzymaniu zgłoszenia tutejszy Urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.   

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia tutejszy Urząd zawiadomi osobę uprawnioną (podając uzasadnienie) i jednocześnie wyznaczy możliwy termin realizacji świadczenia lub wskaże inną formę realizacji uprawnień.

Pobierz wniosek (DOC, 26 KB)