Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

(nazwa historyczna: SADLOW /XIII w./, do 1945 r.: ZADELOW)

Powierzchnia: 19,10 km2
Liczba ludności: 233 mieszkańców (stan na 31.03.2009r.)
Funkcja: rolnicza

Położenie geograficzne: miejscowość położona w odległości 3 km na zachód od Suchania, na obszarze Równiny Stargardzkiej, na wschód skraju Zbocza Trzebiatowsko - Żukowskiego. Posadowiona na terenie lekko wznoszącym się ku zachodowi, na terenie otwartym, w otoczeniu łąk i pól uprawnych.

Układ przestrzenny: W pełni czytelny historyczny układ wsi. Zwarta zabudowa pierzei (wypełnionych tradycyjną zabudową) zachowana w dużym stopniu. Częściowe zniszczenie XIX - wiecznego układu przestrzennego widoczna jest we wschodniej pierzei ulicy północnej. W Sadłowie pozostał dobrze zachowany zespół tradycyjnej zabudowy mieszkalnej o wartościach zabytkowych.

Komunikacja: miejscowość położona jest przy drodze powiatowej Sadłowo - Grabowo, drodze gminnej Sadłowo - Suchań oraz drodze nie zaliczanej do żadnej z kategorii dróg publicznych, przebiegającej w kierunku południowo - zachodnim. Przystanek PKS znajduje się przy drodze krajowej nr 10.

Rys historyczny: Pierwsza wzmianka pochodzi z 1229- w dokumencie potwierdzającym dobra zakonu joannitów. Po kasacji zakonu joannitów wieś włączona do domeny książęcej. W 1628 r. w rejestrach dóbr książęcych domeny w Szadzku odnotowano wieś z 52 łanami chłopskimi, 6 zagrodnikami, karczmarzem, kowalem, 2 pasterzami, 4 warsztatami tkackimi i krawcem. W ok. 1868 r. odnotowano we wsi gospodarstwo dziedzicznego sołtysa, 21 pełnorolnych gospodarstw chłopskich, 6 zagrodników, 8 chałupników - gospodarujących na łącznym areale ponad 3683 mórg. W zabudowie było 68 budynków mieszkalnych, 1 przemysłowy, 79 budynków gospodarczych. W 1925 r. - wieś z 989 ha (18 gospodarzy posiadało ponad 2020 ha).

Liczba mieszkańców:

  • 1859 r. - 392
  • 1865 r. - 405
  • 1925 r. - bd.
  • 2006 r. - 222
  • 2007 r. - 221
  • 2008 r. - 233

Przemysł, technika, instytucje świeckie i kościelne:

Kościół - w 1840 r. kościół filialnej ewangelickiej parafii w Suchaniu. Świątynia datowana jest na koniec XVI w. Późnogotycka budowla salowa z kamienia, wieża dostawiona w połowie XIX wieku (neogotyk).

Przytułek dla ubogich - wzmiankowany w 1868 r. Obecnie lokalizacja nie znana.

Szkoła - w 1868r. pod patronatem królewskim. Obecnie nie istnieje.

Karczma - wzmiankowana w 1628 r.. Obecnie lokalizacja nie istnieje.

Kuźnia - kowal wzmiankowany w 1628 r., potwierdzony w 1868 r. Obecnie nie istnieje.

Remiza - z 4 ćw. XIX w., posadowiona w centrum wsi. Kamienno - ceglany budynek z 4 ćw. XIX w.