Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

(nazwa historyczna do 1945 r.: MODEROW)

Powierzchnia: 5,47 km2
Liczba ludności: 166 mieszkańców (stan na 31.03.2009r.)
Funkcja: rolnicza

Położenie geograficzne: miejscowość położona w obrębie Równiny Stargardzkiej - Równiny Modrzewskiej, na terenie lekko wyniesionym w otoczeniu łąk i pól. Na zachód od zabudowań płynie rzeka Rzeczyca. Na płn. zabudowania dochodzą do linii kolejowej Stargardz Szczeciński - Recz.

Układ przestrzenny: wieś o czytelnym układzie wsi ulicowej (zwarta zabudowa rozlokowana po obu stronach ulicy) i nawarstwieniami. Tradycyjne formy zabudowy siedlisk. We wsi pozostał dobrze zachowany zespół tradycyjnej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej o walorach zabytkowych.

Komunikacja: Miejscowość położona jest wzdłuż drogi powiatowej Tarnowo - Sierakowo oraz drogi gminnej w kierunku Koloni Modrzewo. Przystanek PKS usytuowany jest w centralnej części miejscowości przy drodze powiatowej. Najbliższy przystanek PKP znajduje się w Tarnowie w odległości ok. 2 km.

Rys historyczny: Wieś o rodowodzie słowiańskim. Należała do dóbr joannitów z Suchania. W 1628 r. wieś podlegała zarządowi dóbr książęcych w Szadzku i w spisach z tegoż roku zarejestrowano: 30 łanów chłopskich, 4 zgrodników, karczmarza, pasterza, tkacza, krawca.

Po regulacji gruntów przeprowadzonych w l. 1828 - 1831 10 mórg z 2 mieszkańcami należało do Suchania. Ok. 1868 r. odnotowano we wsi: gospodarstwo sołtysa, 18 dużych pełnorolnych gospodarstw chłopskich, 4 połówkowe, 12 chałupników - gospodarujacych na ponad 3000 morgach.

W zabudowie były 54 budynki mieszkalne, 3 przemysłowe i 66 innych (w tym 56 gospodarczych). W 1925 - 54 budynki mieszkalne; łączny areał gospodarstw - 816 ha, 15 gospodarzy posiadało ponad 20 ha (największe gospodarstwo sołtysie 120 ha).

Liczba mieszkańców:

  • 1859 r. - 353
  • 1865 r. - 353
  • 1925 r. - 290
  • 2006 r. - 171
  • 2007 r. - 166
  • 2008 r. - 167

Przemysł i technika:

  • młyn - obecnie istniejące zabudowania młyna (przy nr 8) powstały w l. 30. XX w.
  • wiatrak - był posadowiony na płd. - wsch. od zabudowań wsi. Obecnie nie istnieje.

Instytucje kościelne i świeckie:

Kościół - pierwsza informacja dotycząca kościoła w Modrzewie pochodzi z napisu na portrecie Philippusa Redtel'a,, który był od 1611 r. pastorem w Nosowie i Modrzwie. W 1840 r. ewangelicki kościół filialny parafii w Nosowie. W tym czasie na uposażeniu kościoła było 101 mórg ziemi. Data budowy pierwszego kościoła w Modrzewie nie znana. Mógł powstać w XVI - XVIII w.

Z 1720 r. pochodzi wolnostojąca drewniana dzwonnica przy zachodniej ścianie szczytowej nowego kościoła, wzniesionego w 1825 r. Jest to kamienna budowla salowa o cechach neogotyku. Obecnie filialny kościół rzymsko - katolicki. Przytułek - odnotowany w 1864 r. Obecnie nie istnieje.

Szkoła - wzmiankowana w 1840 r., pod patronatem królewskim. Na utrzymanie szkoły przeznaczono ponad 7 mórg oraz dotacje z kasy kościelnej i gminnej. Obecnie nie istnieje.

Karczma - wzmiankowana w 1628 r. Obecnie nie istnieje.