Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Środki z PROW na przebudowę stacji uzdatniania wody w Wapnicy

Dzięki staraniom Burmistrz Suchania  Stanisławy Bodnar  kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej zostanie zrealizowana z udziałem środków zewnętrznych.

W dniu 5 czerwca br. Pani Burmistrz podpisała z Wicemarszałkiem Woj. Zachodniopomorskiego Olgierdem Kustoszem umowę na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wapnicy poprzez wymianę urządzeń technologicznych”.  

W ramach zaplanowanej inwestycji zostaną wymienione urządzenia technologiczne związane z systemem uzdatniania wody. Dodatkowo zostanie wyremontowane pomieszczenie stacji.

Wartość pozyskanego dofinansowania to 225.489 zł, a wartość kosztorysowa planowanych prac to 435.882,08 zł.

Zrealizowana inwestycja wpłynie na poprawę jakości wody dostarczanej do mieszkańców miejscowości Wapnica.

Inwestycja zrealizowana zostanie przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".