Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Otwarcie drogi w Suchanówku

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Suchanówko. W otwarciu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Olgierd Kustosz,  gospodarz uroczystości Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar oraz zaproszeni goście. 

Przebudowa obejmowała dwa  odcinki drogi o łącznej długości 0,645 km. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych, utwardzenie poboczy, regulacje wpustów deszczowych oraz peron przystankowy.

Całkowita wartość prac to 451.763,70 zł kwota dofinansowania to 234.489,00 zł, pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Był to III etap prac drogowych rozpoczętych w 2014 r. W I etapie, w roku 2014 przebudowano  0,564 km drogi, w ramach prac położono nową nawierzchnię z dwuwarstwowego betonu asfaltowego oraz wykonano pobocza o szerokości 1 m, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 10 w kierunku miejscowości.

Całkowita wartość I etapu to 288.032,22 zł, otrzymana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego to 139.353,73 zł. W roku 2015 zakończył się II etap prac, który obejmował   przebudowę drogi o długości 1 km drogi od skrzyżowania drogi krajowej nr 10 w kierunku młyna. W ramach zadania przebudowano jezdnię z mas mineralno- bitumicznych, wzmocniono pobocza oraz wzmocniono studzienki kanalizacyjne. Wartość tego etapu to 439.258,22 zł, kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego  to 268.741,71 zł.

W ramach przebudowy drogi w miejscowości Suchanówko na przestrzeni 4 lat przebudowano łącznie 2,209 km drogi gminnej na łączną kwotę 1.179.054,14 zł, na przedmiotowe inwestycje pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych na kwotę 642.584,44 zł.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Uni Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", obiętego PROW na lata 2014 - 2020

Galeria zdjęć