Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo

W dniu 30 maja 2016 roku Burmistrz Suchania podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo".

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", obiętego PROW na lata 2014 - 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr 00074-65151-UM1600026/16.

Inwestycja zrealizowana zostanie przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", obiętego PROW na lata 2014 - 2020

W ramach projektu w miejscowości Żukowo przebudowie poddany zostanie ok. 1,5 km odcinek drogi gminnej wewnątrz miejscowości. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z mieszanki bitumicznej, częściowe poszerzenia jezdni, pobocza, zatoki autobusowe, chodnik do kościoła regulacja i wymiana istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Kosztorysowa wartość zadania to 1 453 303,02 zł, kwota dofinansowania 63,63% w kwocie 907 867,00 zł.   

Realizacje projektu zaplanowano na 2017 rok.

Stan drogi przed realizacją projektu