Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Otwarcie drogi w Nosowie

Burmistrz Suchania uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. została zakończona przebudowa drogi w Nosowie. W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowany został odcinek drogi gminnej o długości 1,15 km.

Wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni, umocnione zostały pobocza i wymieniono istniejące wpusty kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość prac po przetargu to 573.994,29 zł, a kwotę 375.508,00 zł na realizację tego zadania Burmistrz Suchania pozyskała z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi w Nosowie odbyło się 2 lipca 2017 roku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar, Radna Rady Miejskiej w Suchaniu Grażyna Szalewicz, Sołtys Sołectwa Nosowo Eugeniusz Wasiak i mali przedstawiciele mieszkańców Nosowa. 

W tym dniu mieszkańcy Nosowa bawili się podczas I Nosowskiego Pikniku Rodzinnego, który obfitował w wiele atrakcji. Po raz pierwszy nadawała stacja telewizyjna TVNosowo, dzieci zaprezentowały nietypowy pokaz mody, zorganizowano wiele konkursów i zabaw,  a udział jednostki OSP w Suchaniu dodatkowo urozmaicił program pikniku. Wszyscy uczestnicy tej rodzinnej imprezy mogli skosztować słodkiego poczęstunku, ale też specjałów z grilla czy upiec sobie kiełbaskę na ognisku.