Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Kolejna inwestycja drogowa zakończona!

W dniu 9 lipca 2017 r. zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w Żukowie”. W ramach inwestycji przebudowano 1,577 km odcinek drogi gminnej wewnątrz miejscowości.

Wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej, częściowo poszerzono jezdnię, pobocza, zatoki autobusowe, chodnik do kościoła oraz  regulację i wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość inwestycji po przetargu to 974 780,68 zł. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymano dofinansowanie w kwocie 602 383,49 zł.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Uni Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", obiętego PROW na lata 2014 - 2020

Ponadto  w ramach robót dodatkowych:

  1. umocniono z kostki brukowej pobocza  przy świetlicy wiejskiej w Żukowie, przez co powstały miejsca parkingowe,
  2. wybudowano 292,2 m chodnika, 
  3. wymieniono wiatę przystankową,

Łączna wartość prac dodatkowych sfinansowanych z budżetu Gminy Suchań  to 61.517,68 zł.  

Zrealizowania inwestycja wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa osób w ruchu drogowym, a ponadto poprawiła estetykę miejscowości.

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi w Żukowie odbyło się w dniu 1 sierpnia 2017 roku. W otwarciu uczestniczyli: gospodarz uroczystości Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz zaproszeni goście.