Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Doposażenie świetlic wiejskich w Nosowie, Wapnicy Modrzewie w urządzenia wpływające na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz urządzenia AGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

               

Operacja pn. „Doposażenie świetlic wiejskich w Nosowie, Wapnicy Modrzewie w urządzenia wpływające na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz urządzenia AGD

 mająca

na celu:  modernizację świetlic wiejskich w Nosowie, Wapnicy i Modrzewie poprzez ich wyposażenie w ekologiczne źródła ogrzewania w postaci pomp ciepła, klimatyzatorów z funkcją grzania, oświetlenia LED oraz czajniki elektryczne w świetlicy Nosowie, Modrzewie oraz Wapnicy.  

 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Współfinansowana w ramach srodków  Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie

opercji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.