Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Umowa na przebudowę dróg na terenie gm. Suchań podpisana

W dniu 31 marca 2022 r. Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar podpisała umowę z wykonawcą prac firmą Paweł Szubert BUDPAK ul. Podleśna 14N, 73-110 Stargard, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gm. Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice”.

W podpisaniu umowy uczestniczyła Pani Katarzyna Korzekwa-Kubiak przedstawiciel   Banku Gospodarstwa Krajowego - operatora środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Przebudowa drogi na ulicy Kardynała Augusta Hlonda w Suchaniu - poprzez wymianę nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o łącznej długości 761,6 m, wykonanie zjazdów do posesji i chodników z kostki brukowej, przebudowę studni kanalizacji deszczowej i wykonanie zieleńców. Wartość prac to 2.800.408,16 zł.
  2. Przebudowa drogi na ulicy Krótkiej w Suchaniu – poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o długości 200 m, zjazdów do posesji z kostki brukowej i poboczy. Wartość prac to - 422.970,68 zł.
  3. Przebudowa drogi na odcinku Brudzewice – kolonia Zaolzie – w ramach zadania na odcinku 990,7 m wykonana zostanie jezdnia z żelbetowych płyt drogowych oraz pobocza z mieszanki optymalnej. Wartość prac to 1.702.781,25 zł. 

Całkowita wartość prac – 4.926.160,09 zł kwota pozyskanego dofinansowania z Funduszu – 4.560 000,00 zł.  Planowany termin wykonania inwestycji do 15 miesięcy.