Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Przebudowa drogi w Wapnicy zakończona.

Z dniem 30 maja 2023 r. Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar przekazuje do użytkowania mieszkańcom gminy Suchań zrealizowaną inwestycję dotyczącą „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wapnica”.

W ramach zrealizowanych prac wykonana została przebudowa drogi gminnej o łącznej długości 510 m, która została wykonana z mas mineralno-bitumicznych. Dodatkowo wykonano również chodniki oraz zjazdy do posesji oraz przebudowano kanalizację deszczową.  

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji to 2 590 039,46 zł, na którą Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w wysokości 2.496.981,29 zł. Wykonawcą prac była firma REBUDROG spółka z.o.o. z Bierzwnika.