Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wapnicy

6 grudnia Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar podpisała z WESTPOM BUILDING sp. z o.o. ul. Krajobrazowa 5a, 72-003 Dobra i Firmą Handlowo Usługową UNIT Sławomir Janusz Lewicki ul. Macierzanki 53, 71-499 Szczecin, tworzącym wspólnie konsorcjum reprezentowane przez Sławomira Lewickiego, umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wapnicy”. 

W podpisaniu umowy uczestniczył przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego – operatora środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prace modernizacyjne obejmują: wykonanie elewacji budynku wraz z jego ociepleniem, docieplenie dachu styropapą, przebudowę kominów, remont tarasu wraz z wymianą poręczy, wymianę drzwi zewnętrznych od strony kuchni oraz wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki okiennej na okna 3-szybowe.

Wewnątrz budynku planuje się między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych i grzejników, remont łazienek, wykonanie wentylacji w kuchni, cyklinowanie parkietu, położenie wykładziny PVC oraz szpachlowanie i malowanie.

Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą koszt zaplanowanych robót modernizacyjnych to 1.016.299,43 zł. Zakończenie prac planowane jest w II kwartale przyszłego roku. 

Na realizację tej inwestycji Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie w wysokości 784.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja dla gmin popegeerowskich. 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców Wapnicy poprzez dostęp do odpowiedniej infrastruktury społecznej. Warto podkreślić, że w świetlicy funkcjonuje przedszkole oraz prowadzone są zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Świetlica jest również miejscem spotkań i organizacji wydarzeń i imprez organizowanych w sołectwie.