Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Wapnicy

W dniu 9 listopada 2022 r. Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar podpisała umowę z wykonawcą prac firmą REBUDROG spółka z.o.o. reprezentowaną przez Mirosława Adama Koniuszego-Prezesa Zarządu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wapnica”.

W podpisaniu umowy uczestniczyła Pani Katarzyna Korzekwa-Kubiak przedstawiciel   Banku Gospodarstwa Krajowego - operatora środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi kategorii gminnej zlokalizowanej na terenie działek numer 222/86, 243, 294/1, 755 obręb Wapnica o łącznej długości ok. 514,6 m. W ramach zaplanowanych prac przebudowane zostaną dwa odcinki drogi, chodniki, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z mas mineralno—bitumicznych, natomiast zjazdy do przyległych posesji z brukowej kostki betonowej.

Przedmiotowa inwestycja będzie miała pozytywny wpływu na sytuację mieszkańców miejscowości Wapnica, poprzez poprawę jakości i poziomu ich życia w zakresie dostępu do infrastruktury drogowej, która pozwoli na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników w ruchu drogowym.

Całkowita wartość prac 2.440.367,90 zł, kwota pozyskanego dofinansowania z Funduszu – 2.391.560,54 zł. Planowany termin wykonania inwestycji do 9 sierpnia 2023 roku.