Gmina
Suchań
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

7 500,00 zł na wymianę przestarzałych źródeł ciepła opartych o spalanie węgla

Burmistrz Suchania informuję, że od 04 listopada 2022 r. wznowiony został nabór wniosków dla osób fizycznych na wymianą przestarzałych źródeł ciepła opartych o spalanie węgla na terenie Gminy Suchań w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

W ramach naboru mieszkańcy gminy Suchań mają możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 7.500 zł na likwidację przestarzałego źródła ciepła, które będzie można zamienić na:

 1. ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
 2. ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. ogrzewanie olejowe,
 5. ogrzewanie oparte na paliwie stałym - piec na pellet lub ekogroszek.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest na podstawie na podstawie następujących zasad:

 1. wnioski przyjmowane będą tylko od osób fizycznych,
 2. inwestycja nie może być rozpoczęta przed zgłoszeniem do programu i podpisaniem umowy grantowej,
 3. w budynku lub lokalu mieszkalnym wskazanym do wymiany źródła ciepła nie może być prowadzona działalność gospodarcza,
 4. budynek/lokal mieszkalny musi spełniać warunek efektywności energetycznej (EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok -  warunek potwierdzony świadectwem charakterystyki  energetycznej (audytora wybiera i koszty ponosi gmina),
 5. nieruchomość musi znajdować się na terenie Gminy Suchań,
 6. planowany do instalacji nowy piec na pellet lub ekogroszek - musi spełniać minimalny standard emisyjny klasy 5, posiadać automatyczny podajnik paliwa, bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,
 7.  zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatrywane będą do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu (dostępnych 9 grantów ),
 8. za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu (w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) do Urzędu Miejskiego,

       kolejność zgłoszeń ustala się na podstawie kolejności numeru kancelaryjnego.

Szczegółowe zasady naboru zamieszczone zostały w regulaminie w załączniku poniżej. W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Panią Kamilą Krzysztofik  pod numerem telefonu 91 562 40 15 wew. 30 lub mailowo: krzysztofik@suchan.pl.   

Niezbędne dokumenty dotyczące naboru można pobrać poniżej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań.