Gmina
Suchań
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Wymiana pieców - informacja

Burmistrz Suchania informuję, że pozyskała środki finansowe na wymianę 75 przestarzałych źródeł ciepła opartych o spalanie węgla na terenie Gminy Suchań w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.Całkowity koszt projektu to 674 475,00 zł, pozyskana kwota dofinansowania z środków UE  534 720,00 zł. 

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Suchań mają możliwość otrzymania dofinansowania  w wysokości 7.500 zł na likwidację przestarzałego źródła ciepła, które będzie można zamienić na:

 1. ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
 2. ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
 3. ogrzewanie elektryczne, 
 4. ogrzewanie olejowe,
 5. ogrzewanie oparte na paliwie stałym - piec na pellet lub ekogroszek.

Mając powyższe na uwadze od 04 maja 2021 r. rusza nabór zgłoszeń dla osób zainteresowanych wymianą przestarzałych źródeł ciepła na podstawie następujących zasad:

 • wnioski przyjmowane będą tylko od osób fizycznych,
 • inwestycja nie może być rozpoczęta  przed zgłoszeniem do programu i podpisaniem umowy grantowej,
 • w budynku lub lokalu mieszkalnym wskazanym do wymiany źródła ciepła nie może być prowadzona działalność gospodarcza,
 • budynek/lokal mieszkalny musi spełniać warunek efektywności energetycznej (EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok -  warunek potwierdzony świadectwem charakterystyki energetycznej (audytora wybiera i koszty ponosi gmina), 
 • nieruchomość musi znajdować się na terenie Gminy Suchań,
 • planowany do instalacji nowy piec na  pellet lub ekogroszek  - musi spełniać minimalny standard emisyjny klasy 5, posiadać automatyczny podajnik paliwa, bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, 
 • zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatrywane będą do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu,
 • za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu (w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) do Urzędu Miejskiego,  
 • kolejność zgłoszeń  ustala się na podstawie kolejności numeru kancelaryjnego. 

Szczegółowe zasady naboru zamieszczone zostały w regulaminie w załączniku poniżej. W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Panią Kamilą Krzysztofik  pod numerem telefonu 91 562 40 15 wew. 30 lub mailowo: krzysztofik@suchan.pl.   

Niezbędne dokumenty  dotyczące naboru można pobrać poniżej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań. 

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Suchaniu – osobiście lub pocztą.

UWAGA!!! – Wnioski które wpłyną do siedziby Urzędu Miejskiego w Suchaniu przed dniem rozpoczęcia naboru tj. przed 04 maja 2021 r. nie będą rozpatrywane. 

 • Zał_1-Formularz zgłoszenia
 • Zał_2-Rozliczenie umowy
 • Zał_3-wzór umowy o przyznanie Grantu
 • Regulamin naboru