Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Gmina Suchań  realizuje projekt pn. "Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań."

Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Suchań poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury publicznej.

Kwota dofinansowania projektu 989 630,96 zł.

W tym:

Środki z EFRR -873 203,79 zł,

Środki BP – 116 427,17  zł.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.