Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suchaniu

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest na ul. Pomorskiej 125 w Suchaniu (działka ewidencyjna nr 264, obręb 2 Suchań ) przy istniejącej oczyszczalni ścieków.

GPZO czynny jest w następujących dniach:

 − środa w godzinach: od 11:30-15:30,

 − piątek w godzinach: od 11.30 do 15.30,

 − ostatnia sobota miesiąca w godzinach: od 8:00-14.00.   

 

Uchwała Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

https://rada.suchan.pl/pliki/suchan/rada/24/uchwala-nr-ix.83.2019-w-sprawie-szczegolowego-sposbu-i-zakresu-swiadvzenia-uslug-w-zakresie-odbioru-odpadow-komunalnych-....pdf

Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Korzystania z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Suchań.

https://bip.suchan.pl/pliki/suchan/zalaczniki/2164/zarz._nr_50_z_09.06.2020_w_spr._przyjecia_regulaminu_korzystania_z_gminnego_punktu_zbiorki_odpa.pdf