Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Firmy asenizacyjne posiadające podpisaną umowę na odbiór nieczystości ciekłych z terenu Gminy Suchań

Burmistrz Suchania uprzejmie informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa z firmą Pani Justyny Sochackiej - Usługi Asenizacyjne "MISIEK" na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Suchań.

Umowy na odbiór nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej w Suchaniu posiadają firmy:

1) Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Wójcik - tel. 605 829 661 (Krzysztof Wójcik)

2) Justyna Sochacka Usługi Asenizacyjne "MISIEK" - tel. 661 710 202 (Jarosław Sochacki)