Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Zakończenie prac związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Żukowo

W dniu 30 sierpnia 2021 r. odbył się odbiór prac związanych z zakończeniem prac  budowlanych dotyczących zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Żukowo do granicy Gminy Suchań”.

W ramach inwestycji przebudowano 750 m drogi gminnej  w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i przyległych poboczy oraz wybudowano kanał technologiczny. Całkowita wartość inwestycji na podstawie rozliczenia powykonawczego to 746 074,35 zł.

Na przedmiotowe zadanie Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  522 252,05 zł co stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.