Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Przebudowa drogi gminnej od miejscowości żukowo do granicy gminy suchań.Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Żukowo do granicy gminy Suchań

W dniu 16 lipca 2021 r. Burmistrz Suchania podpisała umowę  z wykonawcą prac budowlanych firmą  REBUDROG Spółka z.o.o Rębusz ,73-240 Bierzwnik, na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Żukowo do granicy Gminy Suchań”. Na przedmiotowe zadanie Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości  70% wartości zadania.    

W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi publicznej kategorii gminnej położonej na działce geodezyjnej numer 30 obręb Żukowo o dł. 750 m , gmina Suchań w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i przyległych poboczy oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny. Wartość prac po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym to 783 616,41 zł.