Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań - cele programu

Gmina Suchań w partnerstwie z Powiatem Stargardzkim oraz Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań”

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 65 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez m.in. stworzenie 50 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz zwiększenie kompetencji 15 opiekunów faktycznych (9 kobiet) w zakresie opieki nad podopiecznymi w okresie 01.07.2022- 31.10.2023r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 767 145,36 pln