Gmina
Suchań
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań

Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K013/21

Nazwa beneficjenta: Gmina Suchań/ Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu

Projekt partnerski:

 • Powiat Stargardzki/ Realizator Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Stargardzie
 • Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym.

Całkowita wartość projektu: 852 383,75 pln

Wartość dofinansowania: 767 145,36 pln

Cel projektu:

Projekt jest skierowany do 65 osób (44K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. zach-pom w Gminie Suchań oraz ich 15 opiekunów faktycznych (9K).

Okres realizacji: 01.07.2022- 30.11.2023.

Zadania do realizacji:

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania:

*Usługi opiekuńcze dla 15 UP,

2. Specjalistyczne usł. Opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

 1. Dla 15 UP- usł. Rehabilitacyjne
 2. Dla 4 UP – usł. Psychologiczne
 1. Klub Seniora
 1. Miejsce klubów: Wapnica, Brudzewice, Sadłowo, Żukowo
 2. Prowadzenie warsztatów zajęciowych
 3. Prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej
 4. Wyjścia do kina, teatru, na basen, inne
 5. Biblioteczka seniora
 6. Kącik multimedialny
 7. Opiekun klubu seniora
 8. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia- prelekcje
 1. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych
 1. 15 opiekunów faktycznych(9k)
 2. Szkolenia dla opiekunów
 3. Wymiana doświadczeń- spotkania grupowe
 4. Wsparcie psychologa
 5. Dyżur pracowników socj. -OPS
 6. Korzystanie z wypożyczalni

Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 50 miejsc w Klubach Seniora, 2 opiekunki, 1 rehabilitant, 1 psycholog, w okresie 01.12.2023-31.03.2025

SUCHAŃ  formularz rekrutacyjny-osoba niesamodzielna 03082022

SUCHAŃ formularz rekrutacyjny-opiekun faktyczny 03082022

SUCHAŃ regulamin projektu 03082022

SUCHAŃ umowa o świadczenie usług społecznych 03082022

SUCHAŃ umowa opiekun faktyczny 03082022