Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 pn. „Remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w miejscowości Modrzewo”.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w miejscowości Modrzewo”.

W ramach inwestycji planuje się przeprowadzenie koniecznych prac remontowych drewnianej dzwonnicy kościelnej z 1720 r. znajdującej się przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej w Modrzewie, w celu zachowania jej od zniszczenia z uwagi na katastrofalny stan techniczny drewnianych elementów konstrukcyjnych i okładzinowych zabytku.

W tym celu planowane jest przeprowadzenie koniecznych prac remontowych polegających na:

  • wzmocnieniu posadowienia i stabilizacji fundamentów poprzez wykonanie w poziomi posadowienia nowej konstrukcji przystosowanej do przenoszenia obciążeń przekazywanych przez szkieletowe ściany obwodowe dzwonnicy, poprzez wykonanie w poziomie posadowienia wieńca żelbetowego w kształcie litery „L";
  • wymianie podwalin spoczywających na kamiennych fundamentach,
  • wymianie podwalin słupów powłoki wewnętrznej szkieletu na nowe wykonane z drewna dębowego,
  • Połączeniu podwalin z opartym na nich szkieletem ścian obwodowych na gniazdo i czop;
  • Naprawie drewnianego szkieletu dzwonnicy poprzez: naprawę stężenia ścian, odtworzenie sztywności poluzowanych połączeń ciesielskich poszczególnych elementów drewnianej szkieletowej konstrukcji oraz naprawę uszkodzonych słupów, belek, krzyżulców,
  • wykonanie nowego poszycia ścian po zdemontowaniu istniejącego, z desek w układzie pionowym z uszczelnieniem styków desek za pomocą listew,
  • zabezpieczeniu wszystkich, starych i nowych drewnianych elementów dzwonnicy.
  • remoncie pokrycia dachu dzwonnicy.        

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.                                                                                                                                

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznika do niniejszego zapytania.

Zał. - 1 Formularz oferty

Zał. - 2 Przedmiary

Zał. - 3 Dokumentacja projektowa

Zał. - 4 Decyzja ZWKZ

Zał. - 5 Pozwolenie na budowę

Zał. - 6 Postanowienia umowy

Zapytanie ofertowe