Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań

ul. Pomorska 72, pok. 13
73 - 132 Suchań
tel. 91 562 40 15 w. 30 lub 23

KRS: 0000260894
REGON: 320253638
NIP 854-22-96-828

Nr konta bankowego 81 9387 1042 4206 0349 2000 0020

Skład zarządu:

  • Grażyna Siwek - Prezes
  • Bogumiła Wiaderska - Wiceprezes
  • Kamila Krzysztofik - Sekretarz
  • Urszula Sobczak - Skarbnik
  • Stanisława Bodnar - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Dąbek - Członek Zarządu
  • Władysław Dybała - Członek Zarządu 

Projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020