Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Rozbudowa sieci wodociągowej i lepsza jakość wody w Brudzewicach

W roku 2020 Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar otrzymała 660 tys. zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na realizację zadania polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i modernizację hydroforni w Brudzewicach. 

W ramach inwestycji w 2021 r. wybudowano  nowy odcinek sieci wodociągowej o długości 1.773,65 m wraz z przyłączami do granicy działek, co pozwoli na doprowadzenie wody do kolonii Brudzewice Zaolzie.

Przedsięwzięcie zakłada również modernizację stacji uzdatniania wody poprzez wymianę urządzeń technologicznych. Prace związane z modernizacją stacji zaplanowano na IV kwartał 2021 r.

Rozbudowa sieci pozwoli na zapewnienie dla części mieszkańców, którzy obecnie korzystają ze studni,  dostępu do bieżącej wody oraz wpłynie na poprawę jakości dostarczanej wody.