Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Na portalu informacyjnym GUS ukazała się publikacja pn. Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 jako opracowanie tematyczne, poświęcone charakterystyce aktywności ekonomicznej ludności; zawierające szczegółową charakterystykę dla poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat lub więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na portalu informacyjnym GUS ukazała się publikacja pn. Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 jako opracowanie tematyczne, poświęcone charakterystyce aktywności ekonomicznej ludności; zawierające szczegółową charakterystykę dla poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat lub więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana w odniesieniu do ich zróżnicowania pod względem cech społeczno-demograficznych.

Jest to kolejne opracowanie przedstawiające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

 

Publikacja zawiera uwagi ogólne, część analityczną (wzbogaconą prezentacją graficzną w postaci map i wykresów) oraz część tabelaryczną, dostępną w wersji elektronicznej.

W części analitycznej zawarte są porównania różnych aspektów aktywności ekonomicznej ludności pomiędzy rokiem 2021 a 2011, jest to szczególnie ciekawe, ze względu na ogromne zmiany, jakie zaszły na rynku pracy w Polsce w tym okresie. Zmiany te mają duże znaczenie nie tylko dla rynku pracy i rozwoju gospodarczego, ale także pośrednio obrazują demograficzne, zwiększenie aktywności Polaków na rynku pracy, w tym w szczególności kobiet oraz osób w starszych grupach wieku, a także pokazują wagę wykształcenia na rynku pracy. Publikacja zawiera także ciekawe informacje wynikowe odnoszące się do zróżnicowania miasto wieś oraz zróżnicowań międzywojewódzkich. Mamy nadzieję, ze publikacja ta okaże się cennym źródłem wiedzy o zmianach społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie 2011-2021.

 

Opracowanie w wersji elektronicznej dostępne jest pod adresem: stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/ludnosc-na-rynku-pracy-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,11,2.html

Wszystkie informacje z zakresu NSP 2021 znajdują się na stronie: stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html

 

Te i inne dane z zakresu demografii, można znaleźć w naszych bazach danych:

  • Dziedzinowych Bazach Wiedzy (dbw.stat.gov.pl), które prezentujemy w nowej odsłonie
  • Banku Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl) prezentującym ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie, a pierwsze dane pochodzą nawet z 1995 roku!
  • Bazie Demografia (demografia.stat.gov.pl), czyli kompendium wiedzy o danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji

 

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją pn. Rocznik Demograficzny 2022, która dostępna jest pod adresem: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2022,3,16.html

Pozostałe dane o ludności dostępne są także na naszej stronie internetowej pod adresem: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc