Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Działania inwestycyjne Gminy Suchań w kadencji 2018-2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Suchań, pragnę serdecznie podziękować za kolejne lata wspólnej pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny - Gminy Suchań.

W kadencji 2018-2023 na terenie Gminy Suchań przeprowadzono szereg działań, przedsięwzięć, które były potrzebne i oczekiwane, które miały wpływ na zrównoważony rozwój gminy i poprawę warunków życia mieszkańców.

Zrealizowane w wielu obszarach zadania miały wpływ, m.in. na:

  1. poprawę infrastruktury szkolnej, wzrost poziomu bezpieczeństwa uczniów, a tym samym wzrost poziomu nauczania w Szkole Podstawowej w Suchaniu (3,28 mln zł),
  2. poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez modernizację infrastruktury (22,8 mln zł),
  3. zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i porządku publicznego (1,26 mln zł),
  4. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarkę komunalną na terenie gminy (5,85 mln zł),
  5. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej – infrastruktura sportowa, rekreacyjna, świetlice (5,38 mln zł),
  6. zapewnienie struktury placówek dla dzieci i młodzieży tj. żłobek, przedszkola, placówki wsparcia dziennego,
  7. aktywizację i integrację Seniorów,
  8. wzrost poziomu usług opiekuńczych i dostępności do usług zdrowotnych– rehabilitacja.

W latach 2018-2023 wydatkowano rekordową kwotę 40 mln zł, w tym 26 mln zł ze środków zewnętrznych - by mieszkańcom Gminy Suchań żyło się lepiej.

Zapraszam do obejrzenia, sprawozdania ze zrealizowanych w latach 2018-2023 działań.