Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

„Wsparcie seniorów w Gminie Suchań”

Burmistrz Suchania otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pod nazwą „Wsparcie seniorów w Gminie Suchań” w kwocie 1.251.342,09 zł. Realizacja projektu nastąpi od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r.

 W ramach projektu przewiduje się:

  1. usługi opiekuńcze  oraz rehabilitację w miejscu zamieszkania podopiecznych dla 15 osób,
  2. wsparcie psychologiczne dla 10 osób,
  3. taxi społeczne dla seniora,
  4. usługi drobnych napraw i remontów w miejscu zamieszkania seniorów,
  5. zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  6. szkolenia dla opiekunów faktycznych,
  7. dalsze prowadzenia Klubu Seniora w 4 miejscowościach (Brudzewice, Wapnica, Tarnowo, Nosowo).