Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Wsparcie dla rodzin

W dniu 28.06.2024r. Burmistrz Suchania podpisała umowę partnerską na realizację projektu „RODZINNY PROLOG” – tworzenie Lokalnych Klubów Rodzinnych - wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin z dziećmi do lat 5. Realizacja projektu już się rozpoczęła i potrwa do 30 września 2028 roku.

W ramach projektu ze wsparcia skorzysta ok. 150 mieszkańców gminy, średnio ok. 38 osób rocznie. Jednorazowo w zajęciach uczestniczyć będzie ok. 10 rodzin tj. 20 osób (rodzice plus dzieci). Rodziny uczestniczące w działaniach Lokalnego Klubu Rodzinnego skorzystają z porad specjalistów, między innymi psychologa, pediatry, logopedy, prawnika, fizjoterapeuty, położnej.

Działania odbywać się będą w Gminnym Domu Kultury. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Gminnego Domu Kultury i dostosowania go do potrzeb rodzin z dziećmi. Po opracowaniu dokumentacji i wyłonieniu Wykonawcy robót rozpoczną się prace budowlane. Planowane jest dobudowanie pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia Klubu.  Zakupione zostaną meble i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Klubu. Zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2025 roku.W miesiącach maj i czerwiec 2025 r. zatrudnieni będą pracownicy, którzy przejdą odpowiednie przeszkolenie.

Oficjalne otwarcie Lokalnego Klubu Rodzinnego planowane jest w lipcu 2025 roku. Całkowita kwota dofinansowania na realizację powyższych działań na rzecz rodzin z Gminy Suchań to 1.300.580,00 zł.