Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Wóz dla OSP Wapnica

W dniu 12 marca 2024 r. Burmistrz Suchania złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy. Szacunkowa wartość zadania – 1.286.000 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania 1.093.100 zł. Czekamy na ogłoszenie wyników konkursu. Po pozytywnej ocenie wniosku przystąpimy do realizacji kolejnego etapu tego zadania.