Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Umowa na przebudowę dróg w Wapnicy podpisana

27 lutego Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar podpisała z STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie reprezentowaną przez pana Wojciecha Antczaka – Pełnomocnika umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Wapnica”.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również pan Wiesław Bączkowski – inspektor nadzoru i pan Dariusz Niziński – kierownik budowy.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane w miejscowości drogi o łącznej długości do 1 km. Nawierzchnia jezdni na przebudowywanych drogach zostanie wykonana z mas mineralno-bitumicznych, a pobocza zostaną utwardzone.

Inwestycja będzie realizowana w terminie 95 dni tj. do 01.06.2024 r. Rozpoczęcie prac zaplanowano na dzień 11.03.2024 r.  Planowany koszt inwestycji to 2.050.000 zł.  

Na jej przeprowadzenie Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

To kolejna inwestycja w poprawę bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Suchań.