Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego to bezpłatna, publiczna baza danych informująca o dostępności sieci w każdej polskiej gminie.

System dostępny jest pod adresem:  https://internet.gov.pl

System zapewnia możliwość zgłaszania pustostanów oraz potrzeby podłączenia usług internetowych w posiadanym budynku lub lokalu.

Umożliwi to prawidłowe zaplanowanie inwestycji publicznych na projekty budowy sieci szerokopasmowych dofinansowywanych ze środków  Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu będzie wiadomo w jakich budynkach nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do internetu i w związku z tym nie ma potrzeby zapewnienia dla takich budynków możliwości korzystania z tych usług.

Informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internetowej. Będą widoczne jedynie dla ministra właściwego ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pustostan to niezamieszkały lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

  1. nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  2. został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, lub
  3. jest przewidziany do rozbiórki.

Zgłoś pustostan: https://internet.gov.pl