Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Suchanówko – kolejne sołectwo z siecią kanalizacyjną i nową drogą

W dniu 29 lutego br. Burmistrz Suchania podpisała, z MET-INSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Miękowie reprezentowaną przez pana Artura Rozenek – Prezesa Zarządu, umowę na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko”. Przy podpisaniu umowy obecni byli również pan Bartosz Krych – dyrektor techniczny MET-INSTAL i pan Piotr Końciak - inspektor nadzoru.

Wartość zadania - 4.899.142,05 zł, jego realizacja finansowana jest ze środków unijnych – PROW oraz Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.  

Zakres zaplanowanych robót obejmuje:

- budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej o długości ok. 4,3 km z przyłączami,

- budowę przepompowni ścieków,

- przebudowę drogi na dz. nr 185 i 186 (droga brukowa) na drogę z mas mineralno-bitumicznych.

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty w terminie do 23 lutego 2025 r.

Ścieki z nowopowstałej sieci kanalizacyjnej będą odprowadzane do suchańskiej oczyszczalni.

Realizacja zadania zapewni mieszkańcom Suchanówka dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej i możliwość odprowadzania nieczystości do sieci.