Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Pomoc osobom uzależnionym

Burmistrz Suchania informuje, od miesiąca maja 2023r. w Gminie Suchań zatrudniony terapeuta uzależnień, który w ramach świadczonych usług prowadzi:

  • zajęcia terapeutyczne w formie grupowych spotkań,
  • indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  • konsultacje dla osób, które chcą zapobiegać nawrotom choroby alkoholowej.

Z usług terapeuty mogą skorzystać osoby z problemem alkoholowym oraz innymi uzależnieniami.

W celu skorzystania ze wsparcia terapeuty należ kontaktować się Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchaniu pok. nr 10 w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, ul Pomorska 72 nr telefonu 915624015 wew. 37. Zapewniamy całkowitą anonimowość wszystkim osobom korzystającym z usług psychologa.

Ponadto w celu zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych w Gminie Suchań od 2021r. funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ul. Pomorska 72, tel. 915624015 wew. 37. Osoba uzależniona, bądź rodzina w której występuje problem z uzależnieniem, może skorzystać z pomocy:

  • u przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego rolą jest m. in. udzielenie rodzinie bądź osobie uzależnionej pomocy w podjęciu leczenia przez osobę uzależnioną, wskazanie możliwości podjęcia terapii,
  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchaniu - pracownicy socjalni Ośrodka służą poradnictwem, pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i innych spraw niezbędnych do załatwienia w celu podjęcia terapii i leczenia alkoholowego oraz poprawy funkcjonowania rodziny. służą poradnictwem, pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i innych spraw niezbędnych do załatwienia w celu podjęcia terapii i leczenia alkoholowego oraz poprawy funkcjonowania rodziny.

Osoby uzależnione oraz członkowie rodzin mogą również skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym w Suchaniu, w którym prowadzone jest poradnictwo i terapia psychologiczna – indywidualna i rodzinna, poradnictwo prawne oraz poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.