Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Kolejne przebudowane drogi gminne

Zakończyły się prace związane z „Przebudową dróg w miejscowości Wapnica” i oddano do użytkowania 2 nowo przebudowane odcinki dróg.

Przebudową objęte były drogi brukowe, które teraz mają jezdnię z mas mineralno-bitumicznych. Na przebudowywanych odcinkach zostały również utwardzone pobocza, wykonane zjazdy do posesji, a istniejące przepusty pod jezdnią wyremontowane.
Całkowity koszt robót, których wykonawcą był STRABAG Sp. z o.o. to 1.938.908,46 zł
Realizacja tej inwestycji otrzymała dofinansowywanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Rządowego

FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH