Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Kolejne drogi na terenie gminy Suchań przebudowane

Z dniem 26 maja 2023 r. Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar przekazuje do użytkowania mieszkańcom gminy Suchań zrealizowaną inwestycję dotyczącą "Przebudowy dróg na terenie gm. Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice”.

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji to 5 017 775,10 zł, na którą Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w wysokości 4 560 000,00 zł. Wykonawcą prac była firma Paweł Szubert BUDPAK ul. Podleśna 14N, 73-110 Stargard.

Realizacja inwestycji obejmowała:

Przebudowę drogi na ulicy Kardynała Augusta Hlonda w Suchaniu - poprzez wymianę nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych, wykonanie zjazdów do posesji i chodników z kostki brukowej, przebudowę studni kanalizacji deszczowej i wykonanie zieleńców. Wartość zrealizowanych prac to 2 910 297,71 zł

 

Przebudowę drogi na ulicy Krótkiej w Suchaniu – polegającą na wykonaniu nawierzchnię jezdni z mas mineralno-bitumicznych, zjazdów do posesji z kostki brukowej i poboczy. Wartość zrealizowanych prac to – 416 996,14 zł.

Przebudowę drogi na odcinku Brudzewice – kolonia Zaolzie – w ramach której na odcinku 990,7 m wykonana została jezdnia z żelbetowych płyt drogowych oraz pobocza z mieszanki optymalnej. Wartość zrealizowanych prac to 1 690 481,25 zł.

Galeria zdjęć