Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE „Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań” RPZP.07.06.00-32-K013/21

W wyniku realizacji projektu „Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań” RPZP.07.06.00-32-K013/21 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6

Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020, zostały utworzone miejsca świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych na obszarze Gminy Suchań istniejące po zakończeniu projektu.

W ramach działań trwałości projektu zapewniamy: 2 opiekunki, 1 rehabilitanta, 1 psychologa, 50 miejsc w Klubach Seniora.

Trwałość będzie utrzymana  do dnia 31 marca 2025 r.