Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 marca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Suchań obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje: § 1 W dniu 14 marca 2024 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych: - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4. § 2 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. Komisarz Wyborczy w Szczecinie II Anna Sienkiewicz

   Informacja_o_losowaniach.pdf