Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Informacja dot. zapisów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa "Podprogram 2021 PLUS" trwającego od grudnia 2022r. do czerwca 2023r.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 , z późn. zm.), których dochód nie przekracza:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej 1823,60 zł.
  2. dla osoby w rodzinie 1410,00 zł .

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchaniu, ul. Pomorska 72 pok. nr 10 i 11.

Informacja telefoniczna pod nr telefonu 91 5624015 wew. 32, 37, 38.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny za poprzedzający miesiąc kwalifikacji do pomocy.