Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

INFORMACJA BURMISTRZA SUCHANIA DOTYCZĄCA ZMIANY W SPOSOBIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2023r.

 

INFORMACJA
BURMISTRZA SUCHANIA
DOTYCZĄCA ZMIANY W SPOSOBIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2023r.

Burmistrz Suchania informuje, że weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 1350).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadal podstawową drogą zgłoszenia start suszowych jest publiczna aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy

Jednocześnie, jeśli producent rolny chciałby, aby oszacowania dokonała również powołana przez Wojewodę Komisja, powinien złożyć wniosek o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy.

Ważne:

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

Wszyscy, którzy złożą wnioski o oszacowanie strat przez Komisje muszą również złożyć wniosek za pomocą publicznej aplikacji, do dnia 15 października roku wystąpienia suszy

Do wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.

Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Suchaniu (I piętro, pokój nr 7), w dni powszednie w  godzinach 7.30 – 15.30.

Komisja powinna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż do wschodów upraw. 

Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane.

Informacja.pdf

wzor wniosku o oszacowanie szkod w gosp. rolnych spowodowanych SUSZĄ