Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Impreza Integracyjna w Nosowie

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHAŃ

zaprasza mieszkańców gminy Suchań
na Imprezę integracyjną w ramach projektu
pn. „Doposażenie świetlic wiejskich w Nosowie, Wapnicy Modrzewie w urządzenia wpływające na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz urządzenia AGD”
która odbędzie się
w dniu 09 września 2023 r. o godzinie 17:00
w trakcie
Dożynek Wiejskich w Nosowie
 
 Inwestycja zrealizowana została w ramach środków  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.