Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Granty sołeckie 2023

Środki z tegorocznej edycji konkursu marszałkowskiego „Granty Sołeckie 2023” zostaną wykorzystane na realizację zadań zaplanowanych w Brudzewicach i Żukowie.

24 lipca Burmistrz Suchania oraz Sołtysi Brudzewic i Żukowa podpisali z Wicemarszałkiem Olgierdem Kustoszem i Członkiem Zarządu Stanisławem Wziątek umowy przyznające dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w wysokości 15 tys. zł dla każdej miejscowości.

Środki zostaną wykorzystane na zakup i montaż nowych wielofunkcyjnych urządzeń zabawowych tzw. „domków” na placach zabaw. Szacunkowy koszt zaplanowanych działań to 18.425,40 zł dla każdego sołectwa. Brakujące środki na ich realizację Burmistrz Suchania przekaże z budżetu gminy.