Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Dotacja na remont kościoła w Sadłowie

Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar udzieliła Parafii p.w. MB Nieustającej Pomocy w Suchaniu dotację w wysokości 205.183,63 zł na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadłowie”.

Prace remontowe polegać będą na wymianie istniejącej dachówki cementowej na części głównej kościoła i zastąpieniu jej dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze ceglastym położoną w koronkę. Zakres planowanych robót obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe, naprawę murów i cegły z kamienia, prace dekarskie i wykonanie instalacji odgromowej.

Wykonawcą prac remontowych, których zakończenie planowane jest w II kwartale 2024 roku jest firma Usługi Ogólnobudowlane Robert Bańburski z siedzibą w Bralęcinie.   

Środki finansowe na udzielenie dotacji Burmistrz Suchania pozyskała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w kwocie 201.079,96 zł. Pozostałe środki w wysokości 4.103,67 zł stanowią wkład własny Gminy Suchań.